III Triathlon Skierniewice 2021

III Triathlon Skierniewice 2021

Osoby, które podejmą decyzję o starcie mogą zarejestrować się w:

sobota g. 12:00-15:00 - ul. Sienkiewicza 18, Oddział PTTK SZANIEC

niedziela g. 7:00-9:00 - Zalew Zadębie, namiot Biura Zawodów (zielony namiot PTTK)Organizator
Kontakt
Termin i miejsce
Opłaty Startowe
Biuro zawodów
Program zawodów
Trasa i dystans
Duathlon KIDS
Rejestracja
Regulamin
Wolontariat
Pytania
Patronat medialny
Wyniki
Galeria
Listy Startowe
Dokumenty
Sponsorzy

Organizator

Organizator:
- Oddział PTTK "Szaniec" w Skierniewicach
ul. Sienkiewicza 18, 96-100 Skierniewice
NIP: 836-174-61-56 REGON: 750811864 KRS: 0000201988
- Miasto Skierniewice

Współorganizatorzy
- Wellness Club Skierniewice
- Nawa Pływalnia Miejska w Skierniewicach
- OSIR Skierniewice - przy projekcie Duathlon KIDS
- Stowarzyszenie Razem dla Skierniewic

Triathlon Skierniewice dofinansowany jest z dotacji Miasta Skierniewice

Kontakt

Zespół Organizacyjny Triathlonu Skierniewickiego:

Telefon: Justyna Meszka 606-213-516, Tomasz Rochmiński 662-146-271

email: triathlon.skierniewice@gmail.com

Facebook

Wydarzenia:
III Cross Triathlon Skierniewice
III Duathlon KIDS

 


Termin i miejsce:

Zawody Triathlon Skierniewice odbędą się 26 września 2021 roku w Skierniewicach nad Zalewem przy ul. Konwaliowej. Zawody w na kategoriach
a) indywidualne
b) sztafeta – 3osobowa drużyna (w wyścigu sztafet oprócz drużyn składających się z 3 kobiet lub z 3 mężczyzn dopuszcza się start drużyn mieszanych składających się z 2 kobiet i jednego mężczyzny lub 2 mężczyzn i 1 kobiety.)

Impreza towarzysząca
– Duathlon KIDS dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15lat

W Triathlon Skierniewice mogą wziąć udział osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone co najmniej 16 lat. 

 


Opłaty Startowe

Start indywidualny
Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

1.Wysokość opłaty startowej – start indywidualny
- pierwsze 5 opłaconych numerów - 120zł
- reszta - 170zł
2.Wysokość opłaty startowej sztafetowej
- pierwsze 5 opłaconych sztafet - 240zł
- kolejne sztafety - 300zł

Duathlon KIDS
- wszystkie kategorie wiekowe - 30zł

 


Biuro zawodów

Sobota 25.09.2021 r. - ul. Sienkiewicza 18, 96-100 Skierniewice - czynne 12:00 - 15:00

Niedziela 26.09.2021 r. – Zalew, os. Zadębie, ul. Konwaliowa - czynne 07:00 - 09:00

 


Program zawodów

niebawem.....

 


Trasa i dystans

niebawem....

I etap – rower ok.27km

II etap – pływanie kajakiem turystycznym, około 3,5km, 1 pętla po Zalewie przy ul.Konwaliowej w Skierniewicach

III etap – bieg 5 km, 1 pętla w koło Zalewu przy ul. Konwaliowej w Skierniewicach

 


Duathlon KIDS

Zawody dla dzieci i młodzieży odbędą się w niedzielę 26 września 2021 roku od godziny 10:00, w Skierniewicach, nad Zalewem, os. Zadębie, ul. Konwaliowa
Przewidziane godziny startu:
Godzina 10:05
- kategoria wiekowa 11-12 lat – jazda rowerem 2km + bieg na 1km
- kategoria wiekowa 13-15 lat – jazda rowerem 4650m (okrążenie Zalewu) + bieg na 1km
Godzina 10:20
- kategoria wiekowa 3-4 lat – jazda rowerem 100m + bieg na 100m
- kategoria wiekowa 5-6 lat – jazda rowerem 200m + bieg na 100m
- kategoria wiekowa 7-8 lat – jazda rowerem 400m + bieg na 300m
- kategoria wiekowa 9-10 lat – jazda rowerem 1,5km + bieg na 500m

Godziny startu mogą ulec zmianie - przed zawodami prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem

 


Rejestracja

Zarejestruj się na Triathlon Skierniewice:

Rejestracja startu indywidualnego - od 23.07.2021

Rejestracja sztafety - od 23.07.2021

Rejestracja Duathlon KIDS - od 23.07.2021

Rezygnacja:
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia trasy lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. W przypadku zdarzeń losowych organizator może wyrazić zgodę na „przepisanie" wpisowego (wyłącznie do dnia 05 września 2021 r.) na inną osobę wskazaną przez zainteresowanego na jego pisemny wniosek. Do wniosku musi zostać załączony dowód wcześniejszego uiszczenia wpisowego.

REJESTRACJA

 


Regulamin

I Organizator:
Oddział PTTK "Szaniec" w Skierniewicach
ul. Sienkiewicza 18, 96-100 Skierniewice
NIP: 836-174-61-56 REGON: 750811864 KRS: 0000201988

II Cele imprezy:
1. Wspieranie i popularyzowanie triathlonu na terenie Województwa Łódzkiego, a w szczególności powiatu skierniewickiego.
2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców powiatu skierniewickiego.
3. promocja startów drużynowych i rodzinnych (3osobowe drużyny sztafetowe).
4. Popularyzacja pływania kajakiem jako dodatkowej aktywności fizycznej.
5. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie powiatu skierniewickiego.
6. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.
7. Promocja Miasta Skierniewic oraz Województwa Łódzkiego.

III Termin i miejsce:
1. Zawody Triathlon Skierniewice odbędzie się w dniu 26.09.2021 r. Start triathlonu zaplanowany jest na godzinę 10:00.
2. Start – Skierniewice, kąpielisko Zalew Zadębie, meta – Zalew Zadębie. Strefa zmian będzie znajdować w okolicach parkingu przy kąpielisku.
Zawody odbędą się w dwóch kategoriach:
a) Indywidualne b) sztafeta – 3 osobowa drużyna (w wyścigu sztafet oprócz drużyn składających się z 3 kobiet lub z 3 mężczyzn dopuszcza się start drużyn mieszanych składających się z 2 kobiet i jednego mężczyzny lub 2 mężczyzn i 1 kobiety).

IV Trasa i dystans:
1. I etap zawodów – rower około 25km. Dokładna trasa zostanie podana na kilka tygodni przed zawodami
- trasa raczej płaska z lekkimi podjazdami, poprowadzona drogami asfaltowymi, szutrowymi, leśnymi. Trasa przebiega przez: Skierniewice(start nad zalewem Zadębie), i okolice, powrót nad zalew Zadębie
- obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu.
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, ratowników WOPR, służb medycznych, a także pozostałych służb zabezpieczających trasę z ramienia Organizatora
- rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
- dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów, sprawne technicznie, wyposażonym w sprawne hamulce
- uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony. Rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg
- kask obowiązkowy na całej długości trasy rowerowej
- podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych
- zakaz jazdy na rowerze w strefie zmian ! Zawodnicy wsiadają na rower po wyjściu ze strefy zmian oraz schodzą z roweru przed wejściem do strefy zmian (ze względów bezpieczeństwa).

2. II etap zawodów – pływanie kajakiem turystycznym, 1 pętla po Zalewie przy ul. Konwaliowej w Skierniewicach, (ok.3,5km)
- etap kajakowy odbywa się na kajakach dostarczonych przez Organizatora.
- etap kajakowy wszyscy płyną samodzielnie w kajakach 2- osobowych.
- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do ubrania kamizelki ratunkowej, która będzie przygotowana przez organizatorów w strefie zmian przy miejscu każdego zawodnika. Kamizelki są własnością Organizatorów i każdy zawodnik ma obowiązek zwrócić kamizelkę Organizatorom.
- kajaki turystyczne będą przyporządkowane losowo do zawodnika – jeden zawodnik-jeden kajak dwuosobowy.

3. III etap zawodów – bieg 5 km, 1 pętla w koło Zalewu przy ul. Konwaliowej w Skierniewicach
Dystans i trasa jest jednakowa dla startu indywidualnego i dla drużyn sztafetowych.

Zasady dokonywania zmian w sztafetach:
T1 – zawodnik startujący w kajaku czeka na rowerzystę, ubrany w kamizelkę ratunkową przy swoim nr startowym umieszczonym na stojaku rowerowym i startuje dopiero po dotarciu rowerzysty do właściwego boksu przy stojaku i przekazaniu chipa zawodnikowi płynącemu kajakiem.
T2 – zawodnik biegnący czeka, aż zawodnik płynący kajakiem dobiegnie do właściwego boksu przy stojaku i przekaże chipa, dopiero wtedy zawodnik rusza na trasę biegową.

V Limit czasowy
1. Podczas zawodów będą wprowadzone limity czasowe:
- rower 90 min
- rower + kajak 140 min
- limit końcowy 170 min
2. Po upłynięciu czasu w każdej kategorii zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów.
3. Jeżeli zawodnik przekroczy metę po upływie powyższego limitu czasowego, może nie zostać sklasyfikowany i będzie niewidoczny na listach z wynikami.

VI Opłata startowa:
Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

1.Wysokość opłaty startowej – start indywidualny
- pierwsze 5 opłaconych numerów - 120zł
- reszta - 170zł

2.Wysokość opłaty startowej sztafetowej
- pierwsze 5 opłaconych sztafet - 220zł
- kolejne sztafety - 300zł

3. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych.
5. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
6. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
7. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.
8. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 05.09.2021 r. Warunkiem jest wysłanie email na adres triathlon.skierniewice@gmail.com z danymi nowego zawodnika oraz wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00zł na konto podane w ww. formularzu. z dopiskiem „Na cel społecznie użyteczny – triathlon przepisanie”.
9. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
10. Każdy zawodnik zgłoszony do zwodów otrzymuj pakiet startowy, który zawiera:
- numer startowy
- chip do pomiaru czasu (zwrotny)
- bon na posiłek regeneracyjny
- medal okolicznościowy na mecie biegu
- koszulkę okolicznościową.

VII Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.szaniec.pttk.pl
2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i dokonała opłaty startowej.
3. Zgłoszenie sztafety wraz z wniesieniem opłaty startowej dokonuje kapitan drużyny.
4. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.
5. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.szaniec.pttk.pl upływa w dniu 09 września 2021 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
6. Odsprzedaż Pakietu Startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 05.09.2021 r. Warunkiem jest wysłanie email na adres triathlon.skierniewice@gmail.com
7. Organizator ustala wstępny limit uczestników w ilości:
- 80 osób – start indywidualny
- 30 drużyn sztafetowych
8. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 10.09.2021 o godz. 10.00.

VIII Biuro Zawodów
1. Biuro zawodów czynne będzie:
sobota 25 września 2021 r. – 12:00 – 15:00 (godziny mogą ulec zmianie), ul. Sienkiewicza 18, 96-100 Skierniewice
niedziela 26 września 2021 r. – 07:00 – 9:00, Zalew Zadębie, Skierniewice
2. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. Zapis dotyczy także drużyn sztafetowych.
3. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

IX Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w triathlonie, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w imprezie przez organizatora. Zapis dotyczy także drużyn sztafetowych.
2. W Triathlon Skierniewice mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 25 września 2021 roku ukończą 16 lat, uiszczą opłatę startową. Zawodnicy niepełnoletni musza podczas weryfikacji pojawić się w Biurze Zawodów z opiekunem prawnym, który w imieniu osoby niepełnoletniej złoży wymagane oświadczenia i podpisze zgodę nieletniego na udział w zawodach.
3. Każda osoba startująca w triathlonie, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
4. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w triathlonie.
5. Zawodnicy dokonując zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Skierniewice. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Skierniewice.

X Pomiar czasu:
1. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu uczestników.
2. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
3. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego i chipa.
4. Do każdej sztafety przypisany jest jeden chip do pomiaru czasu, który zawodnicy startujący muszą przekazać sobie w strefie zmian.

XI Klasyfikacje:
1. Generalna kobiet i mężczyzn.
2. W kategoriach M (mężczyźni) i K (kobiety):
M/K20 - 16-29 lat
M/K30 - 30-44 lat
M/K40 - 45-70 lat
3. Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2021 r. - dotyczy to także Duathlon Kids.
4.. Klasyfikacja sztafet.

XII Nagrody:
a) za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – puchar oraz nagroda rzeczowa
b) za miejsca I – III w kategoriach wiekowych pamiątkowa statuetka
e) za miejsce I – III w klasyfikacji sztafet – puchary oraz drobne nagrody rzeczowe.
1.Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji

XIII Dane osobowe:
1. Dane osobowe uczestników Triathlon Skierniewice będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Triathlon Skierniewice będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Współadministratorem danych osobowych jest „CHRONOTEX” w zakresie pomiaru czasu i publikacji wyników. CHRONOTEX, ul.Ogrodowa 97, 32-700 Bochnia, Polska, tel:+48 660 077 065, e-mail: biuro@chronotex.pl 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Triathlonie Skierniewice obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Skierniewice. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIV Postanowienia końcowe:
1. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
3. Wszystkich uczestników Triathlon Skierniewice obowiązuje niniejszy regulamin.
4. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy osób trzecich m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w triathlonie, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
5.Wszyscy pełnoletni zawodnicy musza zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy i złoży własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własna odpowiedzialność.
6. Wszystkich uczestników Triathlonu Skierniewice obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.
7. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów w czasie do 1 godziny od zakończenia imprezy. Protesty wniesione po tym czasie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po terminie.
8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników. Jednocześnie informuje i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w imprezie.
9.Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.
10. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
11. Organizator zapewnia opieka medyczną i jednorazowe ubezpieczenie zawodów.
12. Organizator zapewnia zabezpieczenie WOPR podczas konkurencji na wodzie.
13. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników bez opieki.
14. Boksy rowerowe będą otwarte 120minut przed rozpoczęciem zawodów i zamknięte 15minut przez rozpoczęciem zawodów, po tym terminie nie będzie można wejść do boksów rowerowych.
15. Boksy rowerowe będą otwierane bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
16. Szczegóły zawodów omówione zostaną na odprawie przed startem.
17. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
18.Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
19. W Triathlon Skierniewice nie będą wymagane licencje PZTri.
20. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
21. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócać przebiegu wyścigu.
22. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie obowiązkowo w Biurze Zawodów. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

Regulamin

 


Wolontariat

To niepowtarzalna okazja nabycia nowych, praktycznych umiejętności, poznania wielu ciekawych ludzi, a przede wszystkim dobrej zabawy w doborowym towarzystwie.
Pośród wielu zadań, które czekają na wolontariuszy podczas Triathlon Skierniewice każdy może znaleźć coś dla siebie. Każdy wolontariusz, który zdecyduje się pomóc przy organizacji Triathlon Skierniewice, otrzyma tzw. pakiet wolontariacki zawierający m.in:
- wyżywienie i napoje w trakcie imprezy
- ubezpieczenie NNW
Od wolontariusza Triathlon Skierniewice oczekujemy, przede wszystkim, rzetelności, uczciwości i zaangażowania w wykonywaną pracę. Od pracy wolontariuszy zależy bowiem bezpieczeństwo uczestników triathlonu, ale także w dużej mierze wolontariusze budują atmosferę każdej masowej imprezy sportowej.

 


Pytania

1.Jak mogę zapisać się na zawody?
Formularz rejestracyjny jest pod linkiem: https://szaniec.pttk.pl/triathlon/info.php

2.Czy muszę mieć 18 lat, aby wystartować w zawodach?
Aby wystartować w Triathlon Skierniewice, musisz najpóźniej w dniu startu (25.09.2021) mieć skończone 16 lat.

3.W jaki sposób mogę opłacić start w zawodach?
Opłatę należy uregulować za pośrednictwem systemu Przelewy24, do którego nastąpi przekierowanie zaraz po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego. Nie ma możliwości opłacenia zawodów inną formą niż system Przelwy24.

4.Zacząłem wypełniać formularz, ale przerwałem/am w trakcie. W jaki sposób mogę dokończyć rejestrację?
Jeżeli zgłoszenie nie zakończyło się płatnością, nie jest brane pod uwagę. Należy jeszcze raz przejść przez formularz zgłoszeniowy.

5.Czy mogę zapłacić w euro?
Nie ma takiej możliwości, system transakcyjny Przelewy24 po przekierowaniu z formularza rejestracyjnego przelicza kwotę do zapłaty na złotówki.

6.Co jest potwierdzeniem dokonanej transakcji?
Potwierdzeniem skutecznej rejestracji jest:
- potwierdzenie rejestracji na zawody z Triathlon Skierniewice (triathlon.skierniewice@gmail.com),
- potwierdzenie płatności (2 emaile) z portalu Przelewy24,
W razie braku emaila z potwierdzeniem płatności prosimy o kontakt @ na adres: triathlon.skierniewice@gmail.com
Pełna lista startowa zostanie opublikowana po zamknięciu zapisów.

7.Kiedy poznam swój numer startowy?
Numery startowe zostaną przydzielone podczas rejestracji i zostanie on przesłany emailem wraz z potwierdzeniem rejestracji

8.Czy będzie możliwość kupienie pakietu na któryś z dystansów w Biurze Zawodów?
tak, w dniach 25.09.2021r w godzinach 12:00-15:00, ul. Sienkiewicza 18, Skierniewice

9.Czy mogę odebrać pakiet za kolegę/koleżankę?
Nie. Każdy zawodnik musi odebrać pakiet osobiście. Szczegóły w zapisie regulaminu pkt. IX.1

10.Nie jestem w stanie wystartować w zawodach. Czy mogę prosić o wysłanie pakietu do domu albo przepisać na innego uczestnika?
Nieodebrane pakiety zostają przekazane na cele charytatywne. Nie ma możliwości wysłania pakietu bądź obioru osobistego w innym miejscu niż Biuro Zawodów.

11.Czy mogę przepisać pakiet startowy na innego zawodnika?
Tak. W przypadku zdarzeń losowych (takich jak choroba) organizator może wyrazić zgodę na „przepisanie" wpisowego (wyłącznie do dnia 05.09.2021 r. ) na inną osobę wskazaną przez zainteresowanego na jego pisemny wniosek. Do wniosku musi zostać załączony dowód wcześniejszego uiszczenia wpisowego.

  

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres - triathlon.skierniewice@gmail.com

 


Patronat medialny

- Radio RSC

- Radio Victoria

- Głos Skierniewic i okolic

 


Wyniki

link do strony Chronotex Wyniki

Pliki pdf:

Wyniki OPEN - 26.09.2021

Wyniki OPEN K/M - 26.09.2021

Wyniki wg kategorii wiekowych - 26.09.2021

Wyniki sztafet - 26.09.2021

Wyniki OPEN - 08.09.2019

Wyniki OPEN K/M - 08.09.2019

Wyniki wg kategorii wiekowych - 08.09.2019

Wyniki sztafet - 08.09.2019

Wyniki skierniewiczan - 08.09.2019

Wyniki OPEN - 02.09.2018

Wyniki OPEN K/M - 02.09.2018

Wyniki wg kategorii wiekowych - 02.09.2018

Wyniki skierniewiczan - 02.09.2018

Wyniki sztafet - 02.09.2018

 


Galeria 2021

- III Cross Triathlon Skierniewicze oczami Jacka Placka i Eko foto cz.1 - galeria

- III Cross Triathlon Skierniewicze oczami Jacka Placka i Eko foto cz.2 - galeria


Galeria 2019

- I love SKC - galeria

- Głos Skierniewic i okolicy - galeria

- Portal Co Ty Na To - galeria

- II Cross Triathlon Skierniewice oczami ZHP Hufiec Skierniewice - galeria


Galeria 2018

Zdjęcia na portalu Facebook:

- I love SKC - Zdjęcia I Love SKC

- fot. Tomasz Jagóra - Zdjęcia Tomasza Jagóry

 


Listy Startowe 2021

Lista startowe - indywidualny, sztafety i Duathlon

 


Dokumenty

 


Sponsorzy

 


kontakt: tel.: 606213516, email: triathlon.skierniewice@gmail.com

...

Adres


Oddział PTTK "Szaniec", w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 18, 96-100 Skierniewice

Email


triathlon.skierniewice@gmail.com
opttk_skierniewice@interia.pl

Phone


Tomasz: 662-146-271
Justyna: 606-213-516